ANBI

Stichting PlanFutur is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling ANBI. Dit betekent dat de giften welke gedaan zijn aan onze stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker!
Volgens de nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014 staan hieronder gegevens:

Naam: Stichting PlanFutur
Fiscaal nummer: 851120866  |  KVK: 54021766  |  IBAN: NL85INGB0004669428
Contactgegevens:
Stichting PlanFutur,
Nw. Oostenburgerdwarsstr. 3D
1018 MA Amsterdam
Tel: 06-43905792,
e-mail: info@planfutur.org

Bestuurssamenstelling:
Dhr. A. Adounsa, voorzitter;  Mw. M. Besselink, secretaris;  Dhr. Juriaan Jansen, bestuurslid; Dhr. Johan Mulder, advieslid; Dhr. O.W. Ajanaku, externe accountant.

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel de ondersteuning van lokale partners bij het vergroten van het sociale en economisch perspectief van kansarme jongeren in Benin of elders in Afrika, middels het geven van praktische trainingen of anderszins. Hierbij zullen tevens de lokale projecten van deze partners worden ondersteund, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:
De stichting probeert sponsorgelden in te zamelen om haar doelstellingen te kunnen bereiken.

Beloningsbeleid:
Er worden geen beloningen betaald. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, er wordt geen vrijwilligers vergoeding aan hen uitbetaald.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie Jaarverslag 2017