EcoSan

IMG_0273

ECOSAN BENIN: Duurzame Sanitatie voor Benin

De verwezenlijking van primair onderwijs is een van de millenniumdoelen, maar leerlingen kunnen niet volledig profiteren van hun opleiding als zij geplaagd worden door ziekte en honger. Goede sanitaire voorzieningen op school leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de gezondheid van de leerlingen, omdat ze de kans op het krijgen van een door ontlasting en/of water overgedragen infectieziekte verlagen.

Het ECOSAN project draagt bij aan de totstandkoming van deze sanitaire voorzieningen, terwijl het toepassingsmogelijkheden creëert voor het gebruik van urine als meststof in de landbouw. Het omvat de volgende delen:

  • de bouw van urinegescheiden ECOSAN toiletten op scholen in Benin
  • de bouw van gezamenlijke ECOSAN toiletten in (dorps)gemeenschappen; op markten en voor individueel gebruik
  • de aanleg van een of meer sites ten behoeve van de verwerking van fecaliën en urine
  • het verzamelen, verwerken, de productontwikkeling en vermarkting van de urineDe ECOSAN technologie is gebaseerd op de volgende principes:
  • het gescheiden opvangen van urine en fecaliën
  • een veilige en geurloze opvang van urine in een volledig afgesloten systeem
  • de volledige afbraak van ziekteverwekkende stoffen in de fecaliën door middel van indroging, compostering of fermentatie (Terra Preta). Dit wordt samen met de lokale partners besloten.
  • het gebruik van deze producten als veilige meststoffen in de landbouw
  • opleiding van de belangrijkste actoren en het opzetten van bewustmakingprogramma’s voor diverse doelgroepen

De ECOSAN technologie is bijzonder geschikt voor scholen in Benin. Verreweg de meeste scholen hebben nog geen toiletten. Wanneer het personeel en leerlingen vertrouwd worden gemaakt met dit concept en de daaraan gekoppelde voordelen die de meststoffen opleveren, worden zij “change agents” in hun gemeenschappen. Ze nemen hun ervaringen over sanitaire voorzieningen en hygiëne mee terug naar huis en delen deze met familieleden. Dit biedt extra motivatie en een gevoel van betrokkenheid binnen deelnemende scholen.

Het project wordt door PlanFutur Benin uitgevoerd in samenwerking met PlanFutur Nederland en Stichting Ben-in-Connection,

Voor meer informatie over deze project, neemt u graag contact op met ons via: info@planfutur.org

iDeal logo
PayPal logo