Wat jij kunt doen

Steun onze projecten

PlanFutur is een stichting zonder winstoogmerk. Iedereen kan ons helpen onze missie, ondersteuning van jongeren voor een betere toekomst, waar te maken. Je kunt ons op verschillende manieren steunen, zowel incidenteel als structureel. Zo is het mogelijk het Moringa project te steunen met het adopteren van een Moringa boom voor € 35,-. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het geven van giften.

Word PlanFuturFriend

Vanaf € 50 per jaar kun je donateur (PlanFuturFriend) worden. Als donateur help je ons structureel met het realiseren van onze doelstellingen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt maandelijks, per kwartaal of jaarlijks doneren. Bedrijven of organisaties kunnen een link krijgen op onze website. De hoogte van de donatie wordt, vanaf een jaarlijks minimaal bedrag van € 50, door jou zelf bepaald. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL85INGB0004669428  t.n.v. Stichting PlanFutur te Amsterdam o.v.v. Donatie.

Als je gebruik maakt van één van de bovenstaande mogelijkheden en daarmee PlanFuturFriend (PFF) wordt, houden we je op de hoogte van de projecten van PlanFutur. Als PFF word je via onze Nieuwsbrief twee keer per jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook zullen we in de toekomst ontmoetingsdagen organiseren om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Stuur ons daarom je adres- en e-mail gegevens. PlanFutur dankt je alvast hartelijk!

Giften

Ook incidentele giften helpen ons bij de realisatie van onze doelstellingen. Elke gift aan Stichting PlanFutur – hoe groot of klein ook – is van harte welkom op bankrekeningnummer NL85INGB0004669428 t.n.v. Stichting PlanFutur te Amsterdam o.v.v. Gift. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

ANBI: Aftrekbaarheid donaties en giften

Stichting PlanFutur is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat donaties en giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar zijn van de belasting. Het voordeel van schenken aan een ANBI is dat je de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op je belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan je gift. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

N.B. PlanFutur besteedt haar gelden zoveel mogelijk aan het realiseren van haar doelstellingen. Dit betekent dat wij geen gebruik maken van kostbare administratieve mogelijkheden als het versturen van acceptgiro’s. Wil je ons structureel steunen, dan kun je zelf een opdracht aan de bank geven om het bedrag over te maken. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Vrijwilligers

Niet alleen zijn wij gebaat bij financiële ondersteuning, ook kun je ons op andere manieren ondersteunen. Je kunt je opgeven als vrijwilliger voor bijvoorbeeld het afwerken van administratieve taken, promotiewerk, fondswerving of anderszins. Ben je geiïnteresseerd? Neem dan even contact op.