Wat wij doen

PlanFutur is een stichting die zich inzet voor kansarme jongeren in Benin in de leeftijd van 15 tot 25+. Benin, aan de westkust van Afrika, is een van de armste landen ter wereld. De bevolking bestaat uit bijna 60% jongeren, waarvan 48% analfabeet is: de meerderheid van de jongeren volgt na het lager onderwijs geen vervolgonderwijs, vanwege de inschrijfkosten die voor gezinnen veelal niet te betalen zijn. Veel jongeren leven in armoede, hebben beperkte toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en zien weinig kansen op de arbeidsmarkt. PlanFutur wil de leefomstandigheden van de jongeren in Benin, in het bijzonder van de jongeren op het platteland, helpen verbeteren door hen te helpen kennis en vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

De filosofie van PlanFutur is gestoeld op solidariteit en gelijkheid – en het geloof in een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen om hun dromen te realiseren.

De projecten van PlanFutur sluiten aan bij de millenniumdoelen van de Verenigde Naties, zoals opgesteld in het jaar 2000: het uitbannen van armoe en honger,  het realiseren van algemeen onderwijs voor alle kinderen, het bevorderen van gelijkwaardigheid van de seksen, en het verhogen van de wereldgezondheid.

Via workshops en trainingsprogramma’s, in combinatie met een microkrediet worden jongeren in staat gesteld vaardigheden te ontwikkelen die hen in staat stellen in hun eigen onderhoud te voorzien. Een van de projecten van PlanFutur is het Moringa Project, het promoten van Moringa bomen in landelijk gebied in het regio Ouémé, in het zuiden van Benin. De Moringa boom wordt wel de wonderboom genoemd, vanwege de grote hoeveelheid vitaminen en antioxidanten in de bladeren. De zaden van de boom kunnen worden gebruikt voor waterzuivering en de olie hieruit kan dienen voor consumptie, biobrandstof of producten als zeep en lotion. Het project geeft jongeren de mogelijkheid de grond te bewerken, de bladeren te drogen en verpulveren, de olie te persen en waterzuiveringsinstallaties op te zetten. De eindproducten kunnen worden verkocht op de lokale markt. Hiermee kunnen de jongeren in hun eigen onderhoud voorzien en slaan we twee vliegen in één klap: voeding en werkgelegenheid.

Ons team in Nederland

 • Alex Adounsa, planoloog en projectcoördinator
 • Marijke Besselink, projectontwikkelaar
 • Juriaan Jansen, sociaal-geograaf, milieudeskundige
 • Ola Williams Ajanaku, Financial Accountant
 • Johan Mulder, socioloog en landbouwdeskundige
 • Luuk Besselink, student econometrie, Universiteit van Amsterdam
 • Anne Besselink, communicatiewetenschapper

Ons team in  Benin

 • Daniel Aboki, PR en communicatie
 • Christian Aiounou, landbouwingenieur
 • Bertin Dansou, professor landbouwkunde, Universiteit van Benin
 • Laurent Atchou, bouwkundig ingenieur
 • Vignon Armel, docent economie, Benin
 • Olivier Ekpelikpeze, docent landbouwkunde, Benin
 • Juste Dansou, ingenieur technische informatica